UX Research / UX Design / testowanie użytkowników

Zwiększona użyteczność o 400%

Moim zadaniem było dopracowanie wstępnie zaprojektowanej struktury aplikacji, z uwzględnieniem ścieżek użytkowników. Byłem również odpowiedzialny za zaprojektowanie interfejsu użytkownika aplikacji i przeprowadzenie testów z użytkownikami, aby pomóc zidentyfikować błędy projektowe w ścieżce udostępniania zdjęć.

Cel biznesowy

Stwórz aplikację mobilną do robienia i udostępniania zdjęć bez zapisywania ich na urządzeniu. Zaszyfrowane zdjęcia są przesyłane na serwer zero-knowledge.

Pomysły i badania

Projekt aplikacji powstał z inicjatywy Project Ownera, który wpadł na pomysł, jak aplikacja miałaby funkcjonować. Moim zadaniem na tym etapie było stworzenie badań z użytkownikami (mapa empatii, use case). Wspólnie z zespołem biznesowym doszliśmy do wniosku, że aplikacja będzie skierowana do osób, które cenią sobie cyfrową prywatność i chcą szybko i łatwo udostępniać zdjęcia bez korzystania z zewnętrznych przestrzeni w chmurze.

Faza projektowania

W projekcie zdecydowano się na wykorzystanie gotowej architektury informacji, która została już przygotowana przez część zespołu.

Moje stanowisko było inne, zastosowałbym testy użytkowników przy użyciu bardzo wczesnych szkieletów, aby przetestować skuteczność proponowanej architektury informacji. Nie udało mi się jednak przekonać decydentów, więc kolejne kroki zostały wykonane na nieprzetestowanej architekturze.

Następnie moim zadaniem było zaprojektowanie szkieletów lo-fi i hi-fi, które odzwierciedlały strukturę i funkcjonalność aplikacji. Wspólnie z UX Writerm stworzyliśmy odpowiednie komunikaty, onboarding i puste stany. Na koniec stworzyłem interaktywny prototyp przy użyciu ProtoPie.

Faza testowa

Po stworzeniu prototypu zaprojektowałem i przeprowadziłem badanie użyteczności. Badanie składało się z zadań testujących nawigację i funkcjonalność produktu. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone na 5 użytkownikach i miało formę badania partycypacyjnego skupiającego się na obserwacji zachowań użytkowników.

Podczas testów każda testowana osoba miała znaczne trudności z przesłaniem zdjęć do albumu, a tylko 1 na 5 testowanych osób była w stanie przesłać zdjęcia.

- W tym momencie mechanika udostępniania polegała na wybraniu niechcianych zdjęć, usunięciu ich i przesłaniu wszystkich pozostałych zdjęć do albumu za pomocą przycisku "Wyślij wszystko".

- Użytkownicy, przyzwyczajeni do oznaczania zdjęć, które chcą przesłać, przypadkowo usuwali zdjęcia, które miały zostać przesłane.

Rozwiązanie:: Porzuciliśmy pomysł tworzenia kolejki przesyłania i usunęliśmy przycisk "Wyślij wszystko". Po zmianach użytkownicy wybierają zdjęcia, które chcą wysłać.

W kolejnym kroku zaprojektowałem zmiany interfejsu w oparciu o wyniki testów i przeprowadziłem kolejną fazę testów.

Kolejne rundy testów wykazały bardzo pozytywny wpływ powyższych zmian. Grupy testowe nie miały żadnych problemów z przesyłaniem zdjęć.

Przed
Po

Development

Współpracując z programistami na wczesnym etapie projektowania, byliśmy w stanie zidentyfikować ograniczenia techniczne i kwestie UX, które pojawiają się podczas wdrażania. Podczas tego etapu upewniliśmy się, że wszystkie interakcje użytkownika z interfejsem zostały odpowiednio oznaczone. Zajęliśmy się procesem rejestracji, zmianą haseł i wysyłaniem dostępu dla innych użytkowników.

Podsumowanie procesu UX

Korzystanie z testów wykonanych dopiero na samym końcu procesu projektowania znacznie wydłużyło proces tworzenia aplikacji i wymagało usunięcia części wykonanej pracy. Korzystanie z testów na wczesnym etapie pozwala uniknąć takich problemów i przewidzieć problemy projektowe.